Inleiding
  Actueel
  Verkiezingen
     Bedreigingen
     Betrokken partijen
     PEPSA
  Media
     Partners NiZA
  Economie
     Grondstoffen
     Fatal Transactions
     Partners NiZA
  Goed bestuur
  Feiten
     Geschiedenis
     Kaart Congo
  Quiz!
  Webdagboek
  Fotogalerij
  Links
 
  Overige dossiers
 
 
 
Goed bestuur

Goed bestuur hangt onder meer samen met goed economische beleid, gericht op een rechtvaardige verdeling van de welvaart.
De Democratische republiek Congo heeft eigenlijk nooit behoorlijk bestuur gekend.
Foto: Henk Weltevreden


In de koloniale tijd waren het vooral de Belgen die beter werden van de louter op export gerichte economie.
In het Mobutu tijdperk, van 1965 tot 1997, was het le president-fondateur die het geld uit de staatskas roofde. Mobutu zei ooit: “Mijn gezicht staat op ieder bankbiljet, dus al dat geld is van mij.”

Sinds het einde van de burgeroorlog en het begin van de overgangsperiode (2002) lijkt het voortduren van de stabiliteit belangrijker dan het nemen van verantwoordelijkheid. De internationale gemeenschap zorgt nu al voor zestig procent van het overheidsbudget, maar dringt volgens velen te weinig aan op goed bestuur.

Hoewel de huidige overgangsregering bestaat uit rivaliserende krijgsheren en politici, bestrijden ze elkaar niet. Allen lijken vooral gericht op het vullen van hun zakken met de opbrengsten van de grondstoffen.

Een parlementaire onderzoekscommissie heeft de mijnbouwcontracten onderzocht die de regering tijdens de burgeroorlogen heeft getekend. Daaruit blijkt dat politici en bedrijven hebben samengespannen om miljoenen dollars aan overheidsgeld te stelen. Veel betrokkenen maken deel uit van de huidige overgangsregering.

De hoop is dat de verkiezingen tot een beter bestuur van het land leiden. Dat de rijke ondergrond eindelijk een stevig fundament wordt voor de heropbouw van het land. De meningen over de kans hierop zijn zeer verdeeld.

printversie

Links: