Inleiding
  Actueel
  Verkiezingen
     Bedreigingen
     Betrokken partijen
     PEPSA
  Media
     Partners NiZA
  Economie
     Grondstoffen
     Fatal Transactions
     Partners NiZA
  Goed bestuur
  Feiten
     Geschiedenis
     Kaart Congo
  Quiz!
  Webdagboek
  Fotogalerij
  Links
 
  Overige dossiers
 
 
 
Voornaamste politieke partijen

Er zijn 267 politieke partijen geregistreerd in de Democratische Republiek Congo. Verreweg de meeste zijn onbetekenend en gelden als partis alimentaires.
Partijprogramma's zijn van weinig belang. Het gaat in de verkiezingen om de leider, etnische of regionale loyaliteiten.

De partijen die er toe doen vanwege hun aanhang, financiële middelen, of militaire macht, zijn de PPRD van Joseph Kabila, de RDC-Goma van Azarias Ruberwa, de MLC van Jean-Pierre Bemba en de UDPS van Tshisekedi. De eerste drie maken deel uit van de overgangsregering.


Sinds het midden van 2003 is er een overgangsregering. Daarin zitten de voormalige regering Kabila, vier rebellengroepen, enkele oppositiepartijen en vertegenwoordigers van de societé civile.

PPRD (opgericht in 2002)

Joseph Kabila
De Parti du Peuple pour la Réconstruction et le Développement is de partij van de huidige president Joseph Kabila Kabange (geb. 1971). Zij bestaat vooral uit bondgenoten van zijn vader Laurent-Désiré Kabila (1939-2001). De PPRD steunt op de bevolkingsgroep Lubakat uit de provincie Katanga.
Joseph Kabila heeft zich overigens niet kandidaat gesteld voor de PPRD, maar als "candidat du peuple".

Kabila maakt de grootste kans op het presidentschap. Hij heeft de controle over het koperrijke Katanga en zijn presidentiële garde, die tussen de 12000 en 15000 man telt en fungeert als een persoonlijke militie. Kabila geniet bovendien de voorkeur van de internationale gemeenschap.
 • www.pprd.com
 • Site offiel du Président de la Rdc

  RCD-Goma (opger. 1998)

  Azarias Ruberwa
  De Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Goma werd vroeger als rebellengroep gesteund door Rwanda en controleerde eenderde van het land. Het was de belangrijkste verzetsbeweging. Veel Congolezen zien de partij als een pion van Rwanda, mede omdat de partij geleid wordt door een Congolees die Rwandees spreekt.
  Maître Azarias Ruberwa Manywa (geb. 1964), een BanyaMulenge Tutsi, heeft de leiding.

  Ruberwa is in de regering één van de vier vice-presidenten en verantwoordelijk voor veiligheidszaken. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor het presidentschap. Hij bevindt zich in een moeilijke positie. Enerzijds zijn er de wensen van Rwanda rondom veiligheid; en de hardliners van zijn partij in het oosten, die kost wat kost de macht willen houden. Anderzijds zijn er de verantwoordelijkheden als vice-president in Kinshasa.

  In het oosten zijn nog veel Rwandeestalige soldaten loyaal aan RCD-Goma hardliners. Het overgrote deel van de bevolking in het Oosten, niet-Rwandeessprekend, ziet de RCD-Goma als verraders en steunt juist Kabila of Pierre Pay-Pay (zie verderop).
  Bij vrije verkiezingen zal hij veel verliezen.
  Een andere belangrijke politicus en een van de hardliners is Eugène Serufuli Nganyabaseka (geb. 1962), momenteel gouverneur van de provincie Noord Kivu.
 • www.rcd-congo.info
  www.ruberwa.cd

  MLC (opger. 1998)

  Jean-Pierre Bemba
  De Mouvement pour la Libération du Congo is de kleinste van de drie grote partijen en werd als rebellenbeweging door Uganda gesteund. De oprichters bestonden uit voormalige Mobutu-aanhangers en controleerden vooral de provincie Équateur in het noordwesten.

  De MLC staat onder de leiding van presidentskandidaat Jean-Pierre Bemba Gomba (geb. 1962). Hij is als vice-president voorzitter van de belangrijke commissie van economie en financiën. Bemba, een voormalig zakenman en financieel adviseur van Mobutu, is zeer rijk.

  De opkomst van partijen van (ex-)Mobutisten als Pierre Pay-Pay en Mobutu Nzanga, gaat ten koste van Bemba's populariteit. Ook zijn concurrent en vroegere vriend binnen de MLC, de internationaal gewaardeerde parlementsvoorzitter Olivier Kamitatu Etsu, heeft de partij inmiddels verlaten.

  Bemba geldt als autoritair en grof. Bovendien hangt hem een aanklacht bij het Internationale Strafhof in Den Haag boven het hoofd vanwege grote mensenrechtenschendingen in Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek.
 • www.mlc-congo.net
 • mlcbenelux.no-ip.org/ (afdeling Europa).

  Overige partijen in de overgangsregering

  De andere deelnemers aan de overgangsregering zullen waarschijnlijk geen rol van betekenis spelen.
  RCD-ML en RCD-N (opgericht in 1999 en 2000)
  Deze rebellenbewegingen zijn afsplitsingen van de RCD-Goma en maken deel uit van de overgangsregering. De Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Mouvement de Libération was oorspronkelijk bondgenoot van Uganda.
  Rassemblement des Congolais Démocrates-N wordt geleid door Roger Lumbala (geb. 1958). Zij was bondgenoot van de MLC en had als basis een klein gebied rond goud- en diamantmijnen in Isiro en Bafwasende.
  Beide partijen zijn inmiddels grotendeels gecoöpteerd door Kabila.
  Mai-Mai
  Een coalitie van etnische milities die tijdens de oorlog gesteund werd door Kabila. Weinig interne samenhang en veel overlopers.
 • www.congo-mai-mai.net/ (Generaal Padiri)

  Burgers
  Tijdelijke deelname van vertegenwoordigers van NGO’s en religieuze groeperingen aan de overgangsregering.
  Ze leverden wel een vice-president.

  Verder is er een verbond van oppositiepartijen waarvan sommige pas onlangs zijn opgericht.  De politieke oppositie en buitenstaanders

  Etienne Tshisekedi
  De belangrijkste oppositiepartij, de UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) onder leiding van Étienne Tshisekedi wa-Malumba (geb. 1932) doet niet mee aan de overgangsregering en vooralsnog niet aan de verkiezingen.

  De UDPS heeft grote aanhang onder de bevolking van de Kasaï provincies, in de hoofdstad Kinshasa en in delen van Katanga. In deze streken is men bang voor geweld tussen aanhangers van Tshisekedi en jeugdmilities of militairen van Kabila.

  www.udps.net  ex-Mobutisten

  Pierre Pay-Pay
  Dankzij geld en naamsbekendheid kunnen nog andere personen rekenen op stemmen bij de presidentsverkiezingen:

  CODECO (Coalition des Démocrates Congolais) van Mobutu's voormalige minister van financiën en gouverneur van de Centrale Bank, Pierre Pay-Pay wa Syakassighe (geb. 1946). Hij is van gemengde Nande en Shi afkomst en heeft met name aanhang in de belangrijke Kivu provincies, waar hij concurrent is voor Kabila.
 • www.paypayp.com.

  Een andere Mobutist, Cathérine Nzuzi wa Mbombo van de MPR Fait Pri, (Mouvement Populaire de la Révolution "Fait Privé") hoeft niet op enige stemmen te rekenen.
  Mobutu Nzanga


  Dit lijkt niet te gelden voor een van de zonen van Mobutu, presidentskandidaat François Joseph Nzanga Ngbangawe Mobutu (geb. 1970), van UDEMO (Union des Démocrates Mobutistes). Hij heeft zijn naam mee en recente opiniepeilingen geven hem de derde plaats, achter Kabila en Pay-Pay.

 • www.nzanga.com

 • printversie

  Externe links:
  • Websites politieke partijen / stromingen
  • Commission Electorale Indépendente: alle 267 registreerde partijen
  • instituten betrokken bij de verkiezingen

   The Salon of News and Thought onderhoudt een blog over Congo, met onder meer profielen van een aantal minder bekende presidentskandidaten.
  Downloads: