Inleiding
  Actueel
  Verkiezingen
     Bedreigingen
     Betrokken partijen
     PEPSA
  Media
     Partners NiZA
  Economie
     Grondstoffen
     Fatal Transactions
     Partners NiZA
  Goed bestuur
  Feiten
     Geschiedenis
     Kaart Congo
  Quiz!
  Webdagboek
  Fotogalerij
  Links
 
  Overige dossiers
 
 
 
Bedreigingen

Een van de problemen is het sluimerend verzet van de vroegere strijdende partijen (zie feiten) om hun opgebouwde machtsstructuren af te staan. Deze structuren vormen het voornaamste struikelblok voor de vorming van een nieuw eenheidsleger en bemoeilijken ook ieder politiek bestuur van het land.

In het Oosten van het land vinden nog steeds aanvallen plaats van allerlei gewapende groepen. De vrijwillige ontwapening verloopt niet soepel en milities vechten onderling ondanks de aanwezigheid van VN vredesmacht MONUC. De aanwezigheid van de Rwandese hutu-rebellen van de FDLR vormt een extra dreiging. De FDLR wordt geleid door mensen die betrokken waren bij de genocide in Rwanda.

Stembureau tijdens referendum (Foto: AP)

Andere belemmeringen of bedreigingen zijn:

Etnisch geweld
De politieke partijen hebben geen noemenswaardig programma of organisatie. De kans is groot dat politici tijdens hun campagnes een beroep doen op etnische gevoelens. Vooral in de provincies Kivu en Katanga bestaan grote risico’s dat daar geweld uit voortvloeit.

Het toezicht op de verkiezingen
Vertegenwoordigers van politieke partijen zullen de belangrijkste toezichthouders zijn. De Congolese politie is nog niet in staat om deze taak uit te voeren. Op lokaal bestuursniveau zitten nog veel ambtenaren die oorspronkelijk door een van de rebellengroepen zijn aangesteld en daar loyaal aan zijn. Dit is een risico op intimidatie van kiezers.

Corruptie
Corruptie is zo wijdverspreid dat het op zichzelf een bedreiging kan zijn voor de verkiezingen. Grootschalige verduisteringen leiden ertoe dat ambtenaren en soldaten niet of onregelmatig betaald worden.

Het soldij van de Congolese soldaten komt sinds januari 2006 geheel voor rekening van het buitenland. Omdat de gelden door de Congelese regering verduisterd werden, is zelfs de uitbetaling en de verdeling van de rantsoenen door de CIAT overgenomen.

Over MONUC
In het Oosten van Congo bevindt zich de VN vredesmacht MONUC met als taak om Congo naar vrede en vrije verkiezingen te leiden. Militieleden die ontwapend worden, krijgen de keus terug te keren naar hun dorp of opgenomen worden in het Congolese leger (FARDC). MONUC opereert onder het meest vergaande VN mandaat waarin alle middelen mogen worden ingezet om de bedreiging van burgers te elimineren. Met ruim 16.000 militairen is het de duurste en lastigste operatie ooit.
printversieExterne links:
De Internationale Crisis Group heeft in oktober 2005 een rapport uitgebracht, het ‘Congo Action Plan’ met een analyse van de situatie en adviezen om de complexe problemen aan te pakken. Zie de website: www.crisisgroup.org.
Een Franstalige samenvatting van het rapport is ook beschikbaar.