Inleiding
  Actueel
  Verkiezingen
     Bedreigingen
     Betrokken partijen
     PEPSA
  Media
     Partners NiZA
  Economie
     Grondstoffen
     Fatal Transactions
     Partners NiZA
  Goed bestuur
  Feiten
     Geschiedenis
     Kaart Congo
  Quiz!
  Webdagboek
  Fotogalerij
  Links
 
  Overige dossiers
 
 
 
Preconditons for Elections Programme in Southern Africa (PEPSA)

Zullen de verkiezingen eerlijk zijn?


PEPSA is in augustus 2004 opgericht en is een samenwerkingsverband van 3 organisaties in zuidelijk Afrika en Nederland: MISA (Media Institute of Southern Africa), HIVOS en NiZA.
Algemene doelstelling van PEPSA is het verbeteren
van de voorwaarden voor eerlijke en vrije verkiezingen in zuidelijk Afrika.

Waarom PEPSA?
Wanneer basisvoorwaarden als vrijheid van meningsuiting, van media, van vereniging en van campagne ontbreken, is de kwaliteit van verkiezingen en van democratie ernstig in gevaar. PEPSA streeft naar het verbeteren, promoten en beschermen van deze rechten.

Wat doet PEPSA?
De activiteiten van PEPSA richten zich bijvoorbeeld op transparantie van het verkiezingsproces; op bescherming van mensenrechten van politici, hun aanhang en potentiŽle kiezers; op onafhankelijke berichtgeving van media tijdens verkiezingscampagnes; op het tegengaan van corruptie en manipulatie tijdens het verkiezingsproces.

PEPSA streeft ernaar om in Congo maatschappelijke organisaties en de media bij elkaar te brengen met als doel:

  • actieve deelname van de civil society in het verkiezingsproces
  • het transparant maken van het proces.

Het gaat hierbij om een opbouw van onderop, via PEPSA consultants; om het tot stand brengen van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties.

NiZA draagt hieraan bij door het openstellen van haar netwerken in Congo en daarbuiten. Een voorbeeld zijn de partnerorganisaties van het Media- en Economie programma van NiZA.

Zie voor meer informatie over het PEPSA-project de website 'Mauritius Principles Observatory.
Jaarlijks verschijnt het boek: Ď Outside the Ballot Boxí - Preconditions for elections in Southern Africa: outside-the-ballot-box-2004_5.pdf (1224 Kb) (een korte samenvatting van het boek vindt u elders op de NiZA-site onder publicaties)

printversie


Links:
Over Congo, uit 'Outside the Ballot Box': DR Congo-Preparing for Elections.pdf (65 Kb)