Donateur worden
      Periodieke gift
      Eénmalige gift
      Gift via testament
      Bedrijfsponsoring
 
      CBF-Keurmerk
 
  Activiteiten
  Publicaties
  Werkveld
  Bibliotheek
                            
 
 
CBF Keurmerk

Toezichthouder op inzameling geld

Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van zowel verantwoorde fondsenwerving als besteding door “goede doelen organisaties”. NiZA voldoet aan de voorwaarden die het CBF stelt en mag het keurmerk voeren.

De Richtlijn Fondsenwerving (FW) is een essentieel onderdeel van de beoordelingen voor het CBF-Keur. Uniek aan de Richtlijn FW is dat onderscheid wordt gemaakt tussen kosten die gemaakt worden om gelden te werven en kosten die worden gemaakt om deze gelden uit te geven. Aan de kosten fondsenwerving heeft het CBF de norm van 25% gesteld. Dit betekent dat, wil men in aanmerking komen voor het keurmerk, niet meer dan vijfentwintig eurocent mag worden uitgegeven om een euro binnen te krijgen.

Uniformiteit
Alle keurmerkhouders moeten hun jaarrekening conform deze richtlijn opstellen. Hierdoor wordt een hoge mate van uniformiteit bereikt. Lezers van jaarrekeningen (publiek, pers) krijgen in ieder geval steeds dezelfde opstellingen en dezelfde terminologie onder ogen.

Website CBF
Wilt u mee weten over het CBF-keurmerk? Ga dan verder naar de website van CBF.

>>>> Website Centraal Bureau Fondsenwerving