Overige dossiers
  Inhoud
  Inleiding
  Historisch overzicht
     jaren 50
     jaren 60
     jaren 70
     jaren 80
     jaren 90
  Reageer
  Colofon
 
 
 
webdossier 'Nederland tegen apartheid' - jaren '90 (1)

Mandela vrij
11 februari 1990: De Klerk poseert samen met zijn beroemdste gevangene op de dag van zijn vrijlating

Op de drempel van een nieuw decennium moest er beweging komen in het vastgelopen Zuid-Afrika. Van De Klerk, de nieuwe president, werden drastische stappen verwacht. Druk werd gespeculeerd: hoe drastisch, en hoe lang zou hij nog wachten? Op de grote 'Malibongwe'-vrouwenconferentie begin januari 1990 in Amsterdam waren Zuid-Afrikaanse deelneemsters bang dat ze te laat voor Het Moment thuis zouden zijn.

Op 2 februari, bij de opening van het parlementaire jaar, hield De Klerk een rede waarin hij de 'unbanning' aankondigde van het ANC, het PAC, de Communistische Partij en nog 58 andere organisaties; bovendien werd de noodtoestand verzacht, mediabeperkingen ten dele opgeheven, doodvonnissen opgeschort en herzien. En De Klerk deelde mee dat hij binnenkort Nelson Mandela wilde vrijlaten.
Vreugdedemonstratie op de Dam, 11 februari 1990Met dat laatste wachtte hij nog negen dagen. Het Moment werd uiteindelijk zondag 11 februari 1990, rond vier uur ’s middags. Na 27 jaar gevangenschap liep Mandela aan de hand van zijn vrouw Winnie als vrij man de gevangenis uit. In de hele wereld, ook in Nederland, zaten tallozen urenlang aan de tv gekluisterd om de vrijlating live te volgen. Op de Dam in Amsterdam onstond een spontane dansende demonstratie van anti-apartheidsactivisten.
Het Leidseplein: wachten op Nelson en Winnie Mandela, 16 juni 1990


In juni, bij een bezoek van Mandela aan Nederland, juichten 20.000 mensen hem toe op het Leidseplein toen hij en Winnie op het balcon van de Stadsschouwburg verschenen.


Eert de vrouwen in de strijd

De 'Malibongwe'-conferentie van 6–18 januari 1990, georganiseerd door de AABN en de Vrouwensectie van het ANC, werd het sluitstuk van een traditie van grote conferenties waarin Zuid-Afrikanen in ballingschap en uit Zuid-Afrika zelf, en in dit geval Nederlandse vrouwengroepen, elkaar ontmoetten. Er was gerede twijfel of het in een ‘post-apartheid’ Zuid-Afrika met de rechten van vrouwen vanzelf goed zou komen; de conferentie droeg ertoe bij dat het onderwerp binnen de bevrijdingsbeweging op de agenda werd gezet.
Gerda Havertong zingt en presenteert een concert in De Melkweg
Enkele honderden Zuid-Afrikaanse vrouwen kwamen naar Amsterdam voor discussies, workshops en werkbezoeken, en een cultureel programma waarin Gerda Havertong en anderen optraden.

Malibongwe (Zoeloe voor ‘Eert de vrouwen in de strijd’) stond ook in een lange traditie van vrouwenwerk in de anti-apartheidsbeweging. Zo werd vanaf 1980 jaarlijks door de AABN-vrouwengroep op 9 augustus met straatcollectes en culturele manifestaties aandacht besteed aan de viering van de Zuid-Afrikaanse Vrouwendag. Daarin werd samengewerkt met het Zwarte Vrouwen Centrum Amsterdam. Gezamenlijke fondsenwervings- en informatiecampagnes van KZA en AABN plaatsten bij het UDF aangesloten vrouwenorganisaties in het licht.
Samen met het VN-Centrum tegen de Apartheid bracht de AABN voor internationaal gebruik posters in het Engels, Frans en Duits uit ter ondersteuning van de vrouwen van ANC en SWAPO (1984)

De Eduardo Mondlane Stichting had vanaf eind jaren zeventig een vrouwengroep, die vooral contacten opbouwde met vrouwen en vrouwenorganisaties in Mozambique en Kaap Verde. De aan Kairos gelieerde groep Vrouw, Kerk, 2/3 Wereld voerde van 1985 tot 1990 een later door Kairos en de r.-k. Vastenactie overgenomen steunactie voor de pas opgerichte dienstbodenbond SADWU (South African Domestic Workers Union), waarbij ook de protestants-christelijke ontwikkelingsorganisatie ICCO betrokken was.


Sancties overbodig geworden?
Staatssecretaris Van Rooy knipt een lint door tijdens de Nederlandse 'Trade Fair' in Johannesburg (maart 1992)

Wat volgde na Mandela’s vrijlating was een herhaling van zetten. Minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek pleitte direct voor opschorting van de sancties. Maar tijdens zijn bezoek vertelde Mandela de regering hoe belangrijk het juist was ze te handhaven. Ds. Beyers Naudé zei begin 1991:

“Economische druk op Zuid-Afrika blijft absoluut noodzakelijk totdat ANC en regering het met elkaar eens zijn en gezamenlijk optrekken.”

Uitspraken als deze werden, in dit geval door Kairos, hier in Nederland steeds in de strijd geworpen om te onderstrepen dat het gesprek over de overgang van apartheid naar democratie nog maar net begonnen was. De druk moest op de ketel blijven.

Dames en heren. Na een tijdelijke afwezigheid is uw oudste handelspartner hier aanwezig met een Holland Handels-tentoonstelling

Staatssecretaris Van Rooy tijdens de opening van de Nederlandse Trade Fair in Johannesburg, 4 maart 1992Kort na Mandela werd De Klerk ontvangen in Nederland. Het Nederlandse kabinet zag op de weg naar een non-raciale democratische samenleving de blanke regering nog steeds als belangrijker gesprekspartner dan de bevrijdingsbeweging.
Carl Niehaus

Begin 1992 kwam het tot een clash, toen Van den Broek en premier Lubbers Zuid-Afrika wilden bezoeken zonder het ANC te raadplegen, of het zelfs maar op de hoogte te stellen. Een woordvoerder wreef nog zout in de wonde door te verklaren dat staatsbezoeken alleen tussen regeringen geregeld worden.

“Alsof het racistische minderheidsbewind van Zuid-Afrika dezelfde behandeling verdient die democratische regeringen doorgaans ten deel valt”

schamperde de ANC-voorlichter in Nederland, de latere Zuid-Afrikaanse ambassadeur Carl Niehaus. Mandela wenste het tweetal niet te ontvangen, en de reis ging niet door.


jaren 80  1   2   3  volgende