Overige dossiers
  Inhoud
  Inleiding
  Historisch overzicht
     jaren 50
     jaren 60
     jaren 70
     jaren 80
     jaren 90
  Reageer
  Colofon
 
 
 
Aanvullingen? Commentaar?

Heeft u aanvullingen of commentaar? Laat het ons weten. Het webdossier 'Nederland tegen apartheid' is een doorlopend project. U kunt ons helpen met de uitbreiding en verfijning ervan.

U kunt een bijdrage leveren aan het webdossier door (kopieŽn van) aanvullend materiaal beschikbaar te stellen. Denk aan:

  • archieven van organisaties die zich (voornamelijk) bezighielden met zuidelijk Afrika en het protest tegen de apartheid;
  • relevante documenten, posters, brochures, publiciteitsmateriaal, boeken, foto's, video-opnames of geluidsopnames;
  • jaargangen of afleveringen van periodieken.

Actie bij de Zuid-Afrikaanse ambassade op initiatief van Haags Steunkomitee Zuidafrikaanse Vakbeweging, september 1987

Stuur een (liefst digitale) kopie van uw materiaal op naar NiZA, en vergeet vooral niet te vermelden waar, wanneer en door wie het is gemaakt.

Ons postadres:

Postbus 10707
1001 ES Amsterdam
o.v.v. 'webdossier'

Voor meer informatie kunt u bellen met 020 - 520 6210 of mailen naar webdossier@niza.nl
Documentalist Kier Schuringa met een zending dubbele exemplaren van periodieken voor bibliotheken en documentatiecentra in Zuidelijk Afrika

Ook voor dubbele items weten we vaak een goede bestemming te vinden. NiZA-BIDOC werkt samen met documentatiecentra, bibliotheken en archieven in zuidelijk Afrika. Bijvoorbeeld middels ruilovereenkomsten, maar ook door het toezenden van allerlei schriftelijk en audio-visueel materiaal dat wij hier wel, maar onze collega's in zuidelijk Afrika niet ter beschikking hebben.

In 1999 zijn duizenden dubbele exemplaren uit het periodiekenbestand verstuurd naar o.a. Zuid-Afrika, NamibiŽ en Zimbabwe. Het Nationaal Archief van Mozambique kreeg een groot aantal reproducties van foto's, video's en posters over Mozambique uit de jaren zeventig en tachtig. Komende zomer zullen honderden dubbele boeken worden verzonden naar collega's in de regio.