Inleiding
  Biografie
  Rol Nederland
  Rol actiecomités
  Ontmoetingen
 
  Beroemde uitspraken
  Mandela mythe
  Mandela live
 
  Fotogalerij
  Reageer
  Bekijk reacties
 
  Overige dossiers
 
 
 
Mandela mythe

In de jaren 1970 - 1990 groeide Nelson Mandela in Zuid-Afrika en daarbuiten uit tot het symbool van een vrij en democratisch Zuid-Afrika.

Muurschildering Prinseneiland in Amsterdam
De status die hij in Zuid-Afrika had, heeft hij na zijn vrijlating gebruikt om de verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar te houden. Hij wist in denken en doen raciale tegenstellingen te overwinnen en is tegelijkertijd geworteld gebleven in het ANC.

Na 1990 werd hij een bijna mytisch symbool van leiderschap en verzoeningsgezindheid.
Een kleine impressie:

Eerbetoon bij leven in Nederland
Tegen alle tradities in zijn in Nederland al tientallen straten, bruggen en pleinen naar Nelson Mandela vernoemd. Bekijk het overzicht, met daarin ook de Nederlandse fondsen en prijzen die zijn naam dragen.

Op Prinseiland in Amsterdam een muurschildering met de titel: Nelson Mandela's moestuin in Pollsmoor

Inspiratiebron
Diverse politici en kamerleden met een weblog geven aan dat ze geïnspireerd zijn door Mandela.
Arda Gerkens van de SP zegt in een recent interview:
Wat is voor jou de meest inspirerende historische gebeurtenis of persoon?
Nelson Mandela, geen twijfel.
Van of voor wie zouden we in Nederland een standbeeld moeten oprichten?
Opnieuw Nelson Mandela natuurlijk.

Minister Verdonk hield in juli 2005 een speech ter gelegenheid van de onthulling van het borstbeeld van Nelson Mandela in het Vredespaleis in Den Haag.
In deze speech gaf zij onder meer aan dat zij voor haar beleid op meerdere wijzen geïnspireerd is door Mandela.


Made in the New South Africa: Koelkast magneet met kledingstukken.