Inleiding
  Biografie
  Rol Nederland
  Rol actiecomités
  Ontmoetingen
 
  Beroemde uitspraken
  Mandela mythe
  Mandela live
 
  Fotogalerij
  Reageer
  Bekijk reacties
 
  Overige dossiers
 
 
 
Bekende uitspraken van Nelson Mandela

Hieronder volgt een kleine selectie van beroemde uitspraken van Nelson Mandela.

I am prepared to die
Mijn leven lang heb ik mij gewijd aan de worsteling van het Afrikaanse volk. Ik heb gevochten tegen overheersing door blank en tegen overheersing door zwart. Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratische en vrije maatschappij waar alle mensen tesamen kunnen leven in harmonie en met gelijke kansen. Dat is een ideaal waarvoor ik hoop te mogen leven om het tot werkelijkheid te zien worden, Maar als het niet anders kan, ben ik bereid voor dit ideaal te sterven.
Foto: Kadir van Lohuizen

Laatste zinnen van het slotpleidooi van Nelson Mandela tijdens het Rivonia proces, april 1964. Langere versie van het slotpleidooi

Over apartheid
Het zou immoreel zijn geweest het stilzwijgen te bewaren terwijl er onder een racistische tirannie gepoogd werd een compleet volk te verlagen tot een status lager dan dat van de beesten in het woud.

Het is altijd de onderdrukker en niet de onderdrukte die de vorm van de strijd bepaalt.

De apartheid blijft zichtbaar in de lekkende daken en de verweerde muren van de krotten; in de opgezwollen buiken van de kinderen die honger lijden; in de duisternis van huizen zonder electriciteit; en in de zware emmers vol troebel water die de vrouwen van het platteland over lange afstanden moeten sjouwen om ermee te koken en hun dorst te lessen.
November 1997, net voor zijn aftreden als president van het ANC

Over vrijheid
Iemand die een ander berooft van diens vrijheid, is een gevangene van de haat.

Vrij zijn wil niet alleen zeggen dat je je ketenen afwerpt, maar ook dat je een levenswijze volgt waar respect voor het leven van anderen uit blijkt.

Over leiderschap
Pas wanneer leiders zo eerlijk zijn om hun eigen fouten te erkennen en kritiek te uiten op hun eigen organisatie, mogen ze anderen bekritiseren.

Over zichzelf
Mensen verwachten meer van me dan ik menselijk gezien kan waarmaken.

Ik geloof niet dat er in de geschiedenis veel over mij te vertellen valt.

En over internet


Bronnen:
The Essential Nelson Mandela, compiled by Robin Malan, David Philip Publishers, Cape Town
'Laat vrijheid regeren'', inspirerende uitspraken van Nelson Mandela, opgetekend door Jennifer Crwys-Williams, Bruna uitgevers, Utrecht