4 juli 2003
OESO moet betrokkenheid bedrijven bij plundering Congo onderzoeken
Nederlands bedrijf verdacht van schenden internationale richtlijnen

Het Amsterdamse bedrijf Chemie Pharmacie Holland importeerde tot april 2002 regelmatig de grondstof coltan uit het door rebellen bezette gebied in oostelijk DRCongo. Hiermee leverde het bedrijf een indirecte bijdrage aan het voortduren van gewapend conflict in de regio, zo stelt een aantal maatschappelijke organisaties. Ze vragen daarom het Nederlands Contactpunt Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een onderzoek in te stellen om te kijken in hoeverre Chemie Pharmacie Holland de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft geschonden.


De Verenigde Naties vragen al twee jaar aandacht voor de roof van grondstoffen uit DRCongo en de rol die multinationals daarin spelen. De bodemrijkdom van DRCongo (waaronder het metaal coltan) vormt één van de voornaamste motieven voor strijdende partijen om “Afrika’s Eerste Wereldoorlog” voort te zetten. De VN stellen dat door handel te drijven met de verschillende criminele netwerken in DRCongo multinationale bedrijven bijdragen aan het voortduren van gewapend conflict, het grootschalig schenden van mensenrechten en het blijvend schade berokkenen aan flora en fauna.

Het VN Expert Panel onderzoekt onrechtmatige plunderingen in DRCongo. In hun laatste rapport noemen zij Chemie Pharmacie Holland als één van de bedrijven met activiteiten in DRCongo die de door de OESO opgestelde richtlijnen voor multinationale bedrijven met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland zou hebben geschonden.

NiZA, Milieudefensie, Novib, Pax Christi en verscheidene Congolese organisaties verzoeken het Nationaal Contactpunt Multinationale Ondernemingen van de OESO om de handelingen van Chemie Pharmacie Holland te onderzoeken. Het bedrijf importeert momenteel geen coltan meer uit DRCongo. Maar door een onderzoek in te stellen naar de voormalige activiteiten van Chemie Pharmacie Holland in de DRCongo, kan een norm worden gesteld voor al die andere bedrijven die zaken willen doen met gewelddadige rebellenbewegingen.

De OESO-richtlijnen beogen een internationale standaard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te zijn. Dat betekent dat ze moeten worden ingezet om te verhinderen dat multinationals uit OESO-lidstaten profiteren van- of zelfs bijdragen aan- bloedige oorlogen. Bij gebrek aan internationale regelgeving met betrekking tot ondernemen in conflictgebieden, zijn de OESO-richtlijnen de enige normen die onverantwoord ondernemen aan de kaak kunnen stellen.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Hund, Nationaal Coördinator van de Fatal Transactions Campagne bij het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika, (020) 5206210 of: 06 51334936 kirsten@niza.nl.