Activiteiten
  Publicaties
 
  Werkveld
  MVO in mijnbouw
      Wat is MVO?
      MVO en NiZA
      Ondersteunen
      Publieksinformatie
      Onderzoek
      Lobby
      Partners in MVO
  Media
  Mensenrechten
 
  Bibliotheek
 
 
MVO in de mijnbouw

Keten van grondstofwinning tot de uiteindelijke consument

NiZA maakt zich hard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de Afrikaanse mijnbouwsector. Om MVO te stimuleren zijn wij actief in zowel Afrika als Europa. NiZA richt zich in relatie tot mijnbouw op vier thema’s. Daarnaast participeert NiZA actief in de internationale grondstoffencampagne Fatal Transactions.

De betekenis van MVO


>>>> Wat is MVO?

>>>> MVO en NiZA

>>>> Partners in MVOWerken aan MVO vanuit vier thema's


>>>> Ondersteunen partners

>>>> Informeren publiek

>>>> Onderzoek

>>>> LobbyVerder naar Fatal Transactions