Fatal Transactions
      FT in Nederland
 
 
30 oktober 2003
Veiligheidsraad dreigt plunderingen Congo te tolereren

De plundering van grondstoffen in Congo dreigt overminderd door te gaan, terwijl de VN Veiligheidsraad van de volle omvang van het probleem op de hoogte is. Ook Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij de illegale exploitatie van Congolese grondstoffen. De Nederlandse overheid moet onderzoek doen naar Nederlandse bedrijven die worden genoemd in het gisteren verschenen rapport van het VN Expertpanel en schuldig bevonden bedrijven straffen, stellen Pax Christi, Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) en Novib.

De tijd dringt: de oorlog in Congo heeft al meer dan drie miljoen slachtoffers geëist. De illegale exploitatie van coltan, goud en diamanten, heeft ook geleid tot verwoesting van de economie. Van hun land verdreven mensen worden gedwongen voor weinig loon in de mijnen en voor gewapende groepen te werken.

De VN Veiligheidsraad vergadert vandaag over het rapport over de illegale exploitatie van Congolese grondstoffen. Een Panel van deskundigen toont het verband aan tussen de directe en indirecte activiteiten van de onderzochte ondernemingen en het voortduren van de conflicten in Congo.


Het rapport heeft al ernstig aan kracht ingeboet doordat delen ervan, onder druk van bedrijven en westerse landen, niet openbaar worden gemaakt. “Als de Veiligheidsraad geen harde maatregelen neemt, wordt het rapport een papieren tijger. De Congolese bevolking krijgt dan nóg geen kans om een beter bestaan op te bouwen,” aldus Kirsten Hund van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA).

Volgens het VN Panel kúnnen buitenlandse ondernemingen een positieve rol spelen in conflictpreventie en vredesopbouw. Pax Christi, Novib en Niza pleiten bij de Nederlandse overheid om een beleid te ontwikkelen waarin de overheid via instrumenten van sturing, straffen en belonen, maatschappelijk verantwoord ondernemen in conflictgebieden stimuleert. “De Nederlandse overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen, kwaadwillende bedrijven aanpakken en de goede bedrijven faciliteren in ‘Ondernemen Voor Vrede’,” aldus Micha Hollestelle van Pax Christi.

Het Nederlandse bedrijf Chemie Pharmacie Holland heeft volgens het rapport van het VN-Panel niet eens de moeite hebben genomen te reageren op de kritiek van het Panel aangaande hun activiteiten in Congo. Ook het Transportbedrijf C. Steinweg NV, met o.a. kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen wordt als zodanig genoemd. Steinweg NV kwam eerder in opspraak vanwege transporten van oorlogsmaterieel met bestemming Irak.

Nederlandse NGO’s hebben onlangs een klacht ingediend tegen Chemie Pharmacie Holland bij het Nederlandse Contactpunt voor de OESO Richtlijnen (NCP), die op dit moment wordt behandeld. De onderzoeksresultaten en bevindingen van het Panel van deskundigen zijn hen daarbij tot steun.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Kirsten Hund – NiZA, coördinator Fatal Transactions, tel. 020 - 520 62 10 of
06 – 513 34 936 www.www.fataltransactions.nl
www.paxchristi.nl
www.novib.nl