Media
  Beleid
  Aandachtsgebieden
  Partners
  Jongeren
  Staf
                            
 
  WSIS
  Manyarara prijs
 
  MediaNews
  Publicaties
 
 
Programma Media en vrijheid van meningsuiting

“Nooit heeft er een ernstige hongersnood geheerst in een land met een relatief vrije pers. Media kunnen hinderlijk en irritant zijn als ze informatie verdraaien, ze kunnen zelfs levens vernielen, maar uiteindelijk kan persvrijheid het menselijke leven verrijken, gerechtigheid scheppen en economische en sociale ontwikkeling stimuleren”, schrijft Nobelprijs-winnaar en econoom Amartya Sen (Media Freedom magazine, mei 2004).

NiZA bevordert het democratiseringsproces in zuidelijk Afrika door het steunen van media en door uitwisseling van ideeën en ervaringen over persvrijheid. NiZA kiest media als één van haar prioriteiten. Dit op basis van de overtuiging dat de pers een sleutelrol vervult bij sociale en politieke veranderingen.

Luisteren naar de verkiezingsuitslag in Mozambique (1994)
Levendige, onafhankelijke en pluralistische media dragen ertoe bij dat regeringen in het belang van de bevolking handelen. Politici riskeren negatieve publiciteit in de media en daardoor een politieke nederlaag wanneer zij geen rekening houden met de behoeften en belangen van de bevolking.

Media geven burgers bovendien toegang tot informatie die helpt om zelf een mening te vormen en die ook te uiten. Zo zijn burgers in staat goed geïnformeerde besluiten te nemen en een steentje bij te dragen aan de opbouw van hun samenleving.
Meer....

Actueel!
"Goedemorgen Nederland" : studiogesprek over de actuele situatie in Zimbabwe met Fenneke Hulshoff van NiZA op maandag 26 maart, Nederland 1.

Excalating violence in Zimbabwe. Interview op de Dutch Radio in Australië met Astrid Schipper van NiZA die momenteel in Zimbabwe is.

Interview met Astrid Schipper over Zimbabwe voor nederlandstalige gemeenschap in Australie: www.sbs.com.au/dutch

beleid | aandachtsgebieden | partners | jongeren | staf |