Intro verkiezingen
     Botswana
     Congo
     Malawi
     Mozambique
     Zimbabwe
 
  Overige dossiers
 
 
 
Verkiezingen in zuidelijk Afrika

Verkiezingen: het meest directe aspect van democratisch bestuur. Maar in de handen van kwaadwillende politici en groeperingen kunnen verkiezingen verworden tot een gevaarlijk wapen. Bij het tellen van de stemmen, maar ook in de aanloop naar de verkiezingen, kan er worden gemanipuleerd. Eenzijdige informatie, intimidatie, geweld en bedrog kunnen de overhand krijgen.

Zonder vrijheid van meningsuiting en vrije media kunnen verkiezingen nooit 'free and fair' zijn. Daarom steunt NiZA onafhankelijke kranten, radiostations, en organisaties die werken aan vrije media in zuidelijk Afrika.

Maar voor eerlijke en democratische verkiezingen is meer nodig. Ook de SADC-regeringen hebben dit onderkend. Ze hebben in augustus 2004 in Mauritius beloofd dat ze de voorwaarden voor democratie (zoals vrijheid van vergadering en expressie) willen waarborgen in hun regio.

NiZA zal samen met partner-organisaties EISA, MISA en nog een aantal gelijkgestemde organisaties de SADC-regeringen aan hun woord gaan houden. In februari is een publicatie uitgebracht over 'election principles' waarin is nagegaan of de SADC-regeringen hun beloften in de praktijk waarmaken.

Zie voor meer informatie de website 'Mauritius Principles Observatory' over het PEPSA-project.
UN-verkiezingswaarnemers

Het webdossier 'Verkiezingen in zuidelijk Afrika' omvat een vijftal landendossiers die een actueel en geÔntegreerd beeld geven van de omstandigheden waaronder verkiezingen in zuidelijk Afrika plaatsvinden.

De landendossiers bevatten achtergrondinformatie, uitslagen, nieuws, rapporten van waarnemingsmissies en soms persoonlijke verslagen van NiZA-medewerkers die als waarnemer aanwezig waren bij verkiezingen.

In 2006 zal er onder meer aandacht worden besteed aan verkiezingen in de Democratische Republiek Congo en in Angola.

Mozambique 2004 | Botswana 2004 | Malawi 2004 |Zimbabwe 2005 |Congo 2006
externe links