NiZA Actueel
  Nieuws
  MediaNews
  ZAM - Magazine
                            
 
 
20 juni 2007
Ethisch beleggen

Hoe beleggen goede doelen hun geld? Deze maand was er opeens veel media-aandacht voor dit onderwerp. Dit naar aanleiding van een uitzending van het VARA-programma Zembla.

In deze uitzending werd gekeken naar het beleggingsbeleid van enkele banken die het vermogen van goede doelen beheren. Indirect bleek een aantal fondsen ‘dubieus’ te investeren.


Standpunt VFI

De VFI, de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen, formuleerde naar aanleiding van het TV-programma haar standpunt over ethisch beleggen als volgt:

“De VFI, brancheorganisatie van landelijke goede doelen, vindt in reactie op het onderzoek van TV-programma Zembla op zondag 10 juni dat ethisch beleggen gerichte aandacht verdient. Goededoelenorganisaties dragen individueel een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun financieel beleid. Voor een duurzaam beleggingsbeleid geldt de beschikbaarheid van heldere criteria en een adequaat beleggingsaanbod. In dit licht zal de VFI haar bestaande richtlijn financiële reserves bezien en aanbevelingen doen aan haar leden. Hiervoor is tevens afstemming met de banken wenselijk.”


Standpunt NiZA

NiZA kan zich vinden in het standpunt van de VFI. NiZA heeft er al jaren geleden bewust voor gekozen om alleen te beleggen in maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen. Het NiZA-bestuur heeft uitdrukkelijk niet toegestaan om in andere dan maatschappelijk verantwoorde en erkende fondsen te beleggen. Om deze keuze te kunnen waarborgen heeft NiZA alleen beleggingen uitstaan bij de ASN, te weten in het ASN aandelenfonds en het ASN obligatiefonds. In de afgelopen jaren heeft NiZA hier een bescheiden rendement op weten te behalen. Het beleggingsrisico wordt als ‘laag’ beschouwd.


Meer informatie

Economisch onderzoeksbureau Profundo deed research voor de bewuste uitzending van Zembla. Zie voor meer informatie de publicaties van Profundo.

Ook op de website van de ASN-bank vindt u meer informatie over de bewuste Zembla-uitzending: De ASN Bank heeft geen 'bankgeheimen'.