NiZA Actueel
  Nieuws
  MediaNews
  ZAM - Magazine
                            
 
 
3 oktober 2006
NiZA vecht besluit stopzetten subsidie aan

NiZA heeft besloten om het besluit van de minister van Ontwikkelingssamenwerking om geen subsidie meer te verlenen aan te vechten. Dit naar aanleiding van de motivering van het besluit, die afgelopen maandag is ontvangen.

Peter Hermes, algemeen directeur: “Het besluit is op verkeerde gronden genomen, namelijk dat NiZA vanaf 2009 niet zou voldoen aan het drempelcriterium om 25% eigen inkomsten te kunnen genereren.” Dat is gebaseerd op het feit dat NiZA in 2003 en 2004 niet méér geld bij andere donoren heeft aangevraagd. “Maar”, zo stelt Hermes, “die noodzaak was er toen niet omdat NiZA voldoende geld kreeg van de overheid, PSO en donateurs om haar activiteiten uit te voeren. Bovendien gold in die tijd nog geen 25% regeling en de organisatie groeide al als kool!”

Vrijdag 22 september kreeg NiZA telefonisch te horen dat de aanvraag van de meerjarensubsidie 2007-2010 (MFS) niet is gehonoreerd door minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking. NiZA had voor deze periode 28 miljoen euro aangevraagd ten behoeve van het ondersteunen van democratiseringsprocessen in zuidelijk Afrika.

Volgens Hermes is NiZA wel degelijk in staat om vanaf 2009 minimaal 25% eigen inkomsten te genereren. “Dat doen wij trouwens nu al”, zegt Hermes. ”De adviescommissie heeft een aantal fondsen niet meegeteld. Wij zijn ervan overtuigd dat subsidieaanvragen die reeds lopen, en die wij kunnen aantonen, het oordeel zoals dat er nu ligt, kan veranderen.”

Wij vechten het besluit om de subsidie stop te zetten ook aan omdat het in onze ogen onredelijk hard is. Hermes: “Wij werden jaar in, jaar uit geprezen als een goede leerling en nu worden wij ineens beoordeeld met een onvoldoende en direct van school gestuurd zonder de mogelijkheid nog verder te kunnen leren. Zelfs politici die geen voorstander zijn van subsidieverstrekking aan ontwikkelingsorganisaties, vinden dit te hard.”


Meer informatie

Via de website en persberichten houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Uw steun en solidariteit is ons veel waard. Vindt u ook dat NiZA's werk in zuidelijk Afrika structurele subsidie verdient? Mail dan uw reactie naar niza@niza.nl.


Meer nieuws over het subsidiebesluit van de minister