NiZA Actueel
  Nieuws
  MediaNews
  ZAM - Magazine
                            
 
 
28 september 2006
Stilte vanuit het ministerie

Vrijdag 22 september 2006 ontving NiZA telefonisch het bericht over de afwijzing van haar meerjarensubsidie door het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. Sindsdien is er van het ministerie niets meer vernomen.

NiZA wil graag iedereen op de hoogte brengen van het hoe en waarom van de afwijzing. Dit wordt ons echter onmogelijk gemaakt. De onderbouwing van de afwijzing is nog steeds niet binnen. Van de kant van het ministerie blijft het oorverdovend stil.

Wat we tot nu toe kunnen afleiden uit de schaarse informatie is dat NiZA gestruikeld zou zijn over de zogenaamde drempeltoets. Dit zijn duidelijk meetbare punten waarvoor je in ieder geval een voldoende moet scoren. Als je de drempel niet passeert, doe je niet meer mee. Het is ons nog steeds niet duidelijk op welk punt NiZA hier is afgewezen.

Een ander punt is dat in de pers naar buiten is gekomen dat wij zouden willen groeien van 9 naar 28 miljoen. Dit klopt niet. Voor de komende jaren hadden we een beheerste groei voorzien van 25 miljoen naar 28 miljoen euro.

De scores op de overige onderdelen van de aanvraag zijn voor elke organisatie bekendgemaakt. Onze programmavoorstellen zijn slecht gewaardeerd. We trekken hieruit de conclusie dat we ons werk niet goed inzichtelijk hebben gemaakt in de aanvraag. Het eindoordeel van het ministerie staat echter in schril contrast met eerdere evaluaties dit jaar in opdracht van hetzelfde ministerie. Die waren stuk voor stuk lovend over onze manier van werken, onze relaties met partnerorganisaties en de resultaten van onze inspanningen. Het eindoordeel dat NiZA geen cent structurele subsidie meer krijgt in de komende vier jaar valt hier niet mee te rijmen.

Het zou het ministerie sieren als het zo snel mogelijk over de brug komt met een feitelijke onderbouwing van deze tegenstrijdige beoordeling van NiZA’s werk.


Meer nieuws over het subsidiebesluit van de minister