Media
  Beleid
  Aandachtsgebieden
  Partners
  Jongeren
  Staf
                            
 
  WSIS
  Manyarara prijs
 
  MediaNews
  Publicaties
 
 
Jongeren

Programma Media & Vrijheid van Meningsuiting


Wil jij zes maanden werkervaring opdoen als journalist in Zuid Afrika of Namibië?

NiZA’s Mediaprogramma biedt jonge afgestudeerde journalisten de mogelijkheid om zes maanden werkervaring op te doen bij Zuid-Afrikaanse of Namibische media.

NiZA wil met deze uitwisseling:

 • jonge Nederlandse journalisten in aanraking brengen met hun Zuid-Afrikaanse of Namibische vakgenoten;
 • jonge Nederlandse journalisten sensitiveren voor de context en issues in het huidige zuidelijk Afrika;
 • meer aandacht voor zuidelijk Afrika creëren in de Nederlandse media;
 • een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een nieuwe generatie die zich actief met ontwikkelingsthematiek en internationale samenwerking bezighoudt (zowel hier als in zuidelijk Afrika).

PSO (Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden) financiert deze zogenoemde Startersplekken (‘experience placements’ voor onze Zuid-Afrikaanse en Namibische partners).

www.afrikajournalisten.nl is het platform voor journalisten met een focus op Afrika. Het merendeel van de leden is verbonden aan het startersprogramma.


Mogelijkheden

Het Startersprogramma richt zich vooralsnog op Zuid-Afrika en Namibië. NiZA heeft het afgelopen jaar samengewerkt met een flink aantal organisaties die een startende journalist kunnen plaatsen.

De geselecteerden beginnen hun traject al ruim voordat ze daadwerkelijk afreizen. In de maanden voorafgaand aan het werk volgen zij een verplichte voorbereidingscursus in Nederland (inclusief toets). Ook worden de kandidaten begeleid in het leggen van freelance contacten in Nederland die zij naast hun werk tijdens de uitzending kunnen benutten.

Iedere Starter werkt 6 maanden bij één organisatie. De Startersplaats is ‘boventallig’ en de journalist krijgt ter plekke een begeleider aangewezen.

De Starter krijgt als vergoeding voor het werk:
 • een vaste maandtoelage (geen salaris);
 • een vliegticket (economy class);
 • een verzekering;
 • een tegemoetkoming in huisvestingskosten (indien nodig).

Daarnaast beveelt NiZA iedere kandidaat aan om ook nog geld achter de hand te hebben, voor extra uitgaven gedurende de plaatsing.

Na afloop van de plaatsing worden de uitgezonden jongeren opgenomen in het netwerk van ex-starters, om met elkaar en met NiZA informatie uit te wisselen en Afrika op de kaart te houden.


Aanmelding

De kandidaten moeten in ieder geval aantoonbaar voldoen aan de volgende criteria:
 • afgestudeerd journalistiek HBO of Universiteit;
 • niet langer dan twee jaar geleden afgestudeerd (laatst afgeronde studie);
 • goede beheersing van het Engels in woord en geschrift;
 • Nederlandse nationaliteit en op 1 september 2007 maximaal 30 jaar oud;
 • (bij)vakken in internationalisering, ontwikkelingssamenwerking of buitenlandverslaggeving zijn een pré, net als affiniteit en/of ervaring met multimedia;
 • aantoonbare affiniteit met zuidelijk Afrika is een pré.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden door bijgaand sollicitatieformulier, Word-bestand sollicitatieformulier.doc (82 Kb), met een motivatiebrief en cv (beiden Engelstalig) uiterlijk 7 september 2007 per e-mail te sturen aan Ingeborg van Beekum.

Geef in de brief aan naar welke richting jouw voorkeur uitgaat (dagblad, tijdschrift, internet, radio, redactionele vormgeving, fotografie, NGOs, multimedia etc.) NiZA kan echter niet garanderen dat deze voorkeur wordt gehonoreerd. Voor TV- journalisten zijn alleen plekken beschikbaar bij een NGO als trainer, of op een multimedia-redactie.

Selectie

NiZA is verantwoordelijk voor de eerste selectie. Hierna overlegt NiZA met de betrokken media-organisaties. In de periode januari – maart of in de periode juli – september gaan de journalisten in Zuid-Afrika of Namibië aan de slag.


media | beleid | aandachtsgebieden | partners | jongeren | staf |


sollicitatieformulier.pdf (73 Kb)