Missie
  Strategie
  Activiteiten
  Samenwerking
                            
 
 
Visie, missie en doelstellingen

Visie
Een Afrika waar inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen en economische groei worden geÔnvesteerd in sociale zekerheid voor de bevolking

Missie
Samenwerken met burgers, consumenten, bedrijven en overheden voor een rechtvaardig en duurzaam Afrika.

Doelstellingen

  • Poor and excluded people and communities will exercise power to secure their livelihood
  • Citizens and civil society across the world will fight for transparency, accountability and justice
  • Critical consumers will increase demand for fair products and services
  • Companies will be accountable and invest in societal development worldwide
  • Governments will be accountable and invest in social security for all