terug back to the Fatal Transactions homepage

Persbericht

22 november 2001

Postbus 10707
1001 ES Amsterdam
Nederland
tel: 020-520.6210
fax: 020-520.6249
email ft@niza.nl
www.niza.nl/fataltransactions

Ministers blijven weg bij ondertekening conflictdiamanten-verdrag

De geïndustrialiseerde landen hanteren twee standaarden in de bestrijding van terrorisme. NiZA concludeert dat de internationale onderhandelingen over de strijd tegen conflictdiamanten, ook wel bekend als het 'Kimberley-proces', in een serieuze crisis verkeren. Ministers van diamant-producerende en -importerende landen en de Europese commissie zouden 29 november in Gaborone, Botswana, een verdrag ondertekenen over de certificering van diamanten. Het lijkt er echter op dat geen enkele minister in Gaborone zal verschijnen

Twee jaar lang is er onderhandeld door regeringen, de diamantindustrie en NGO's om het stimuleren van gewapende conflicten door de verkoop van 'bloeddiamanten' te stoppen.

Alhoewel iedereen het erover eens is dat de handel in conflictdiamanten gestopt moet worden, proberen verschillende regeringen het verdrag af te zwakken. Het voorstel dat er nu ligt, is niet veel meer dan een eenvoudige lijst van aanbevelingen.

'Regeringen moeten hun mooie woorden in de praktijk brengen en hun verantwoordelijkheid nemen voor het stoppen van wrede oorlogen,' aldus Judith Sargentini, internationaal coördinator van de Fatal Transactions campagne tegen conflictdiamanten. De terroristische aanslagen op New York hebben laten zien hoe klein de wereld is. Afrika, waar de terreur van rebellen, gefinancierd door diamanten, al aan honderdduizenden het leven heeft gekost, lijkt echter nog steeds te ver van ons bed. NiZA roept regeringen op hun bezwaren opzij te zetten en in Botswana hun verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de bevolking in Sierra Leone, Kongo en Angola.

De deelnemers aan het Kimberley-proces zullen wel hun diplomaten naar Gaborone sturen voor een nieuw potje scrabble. Ministers zullen echter niet worden ingevlogen wanneer dit geen concrete resultaten oplevert. Het gesteggel over formuleringen kan jaren duren, ten koste van het leven van duizenden Afrikanen. De Europese Commissie, die oorspronkelijk van plan was Commissaris Lamy of Patten te sturen, wacht het verloop van de onderhandelingen af. Een van de grootste dwarsliggers zijn de Verenigde Staten. Zij hebben grote bezwaren ten aanzien van het certificeren van ruwe diamanten die ze herexporteren, en de kosten en de bureaucratie van een internationaal secretariaat, dat de implementatie van het systeem zou moeten controleren.

Het is van het grootste belang dat het Kimberley-proces slaagt. De Algemene Vergadering van de VN verwacht in december een voorstel. De kans bestaat echter dat we volgende week weer terug bij af zijn: iedereen is het erover eens dat de oorlogen in Afrika gestopt moeten worden, maar niemand is bereid daarvoor in de eigen buidel te tasten. De internationale strijd tegen het terrorisme wordt daarmee een lachertje.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

  • Judith Sargentini, internationaal coördinator van Fatal Transactions zal aanwezig zijn in Gaborone. Om haar te contacteren tijden de conferentie kunt u contact opnemen met nationaal coördinator Fatal Transactions Kirsten Hund van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA), tel: (020) 5206210, kirsten@niza.nl
  • De Kimberley-proces bijeenkomst zal gehouden worden van 26 tot en met 28 november. De ministeriële bijeenkomst volgt hierna op 28 en 29 november in Gaborone, Botswana. www.kimberleyprocess.com
  • Het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) is een politiek onafhankelijke stichting die zich sterk maakt voor democratisering in Zuidelijk Afrika. NiZA organiseert de bijeenkomst in het kader van de campagne Fatal Transactions. Voor meer informatie: www.niza.nl/fataltransactions .
Fatal Transactions consists of five non-profit organisations: Global Witness in the UK, Medico in Germany, Intermón in Spain, and Novib and NiZA in the Netherlands.

 


terug back    top terug