Fatal Transactions
      FT in Nederland
 
 
23 november 2004
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Wereldwijd

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een hot issue en verdient een wereldwijde stem!

Op uitnodiging van Nederlandse maatschappelijke organisaties -waaronder het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika- waren negentien gasten van over de hele wereld in Nederland om hun visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te geven.

Vorige week vond de MVO Wereldwijd Week plaats. Voorafgaand en tijdens de Europese conferentie over MVO (van 3- 10 november) waren gasten uit AziŽ, Afrika en Latijns-Amerika in Nederland om kennis en ervaringen uit te wisselen met de leden van het Nederlandse MVO-platform en Nederlandse bedrijven, beleidsmakers en publiek over de betekenis van MVO 'wereldwijd'. De experts gingen bovendien in gesprek met Minister van Ardenne over het Nederlandse en Europese MVO-beleid. De Minister werd bevraagd over hoe het mogelijk is dat Europese bedrijven heel andere standaarden hanteren in ontwikkelingslanden dan thuis, en welke actie wordt ondernomen om bedrijven een positieve rol te laten spelen voor ontwikkeling van arme landen.

De maatschappelijke organisaties verenigd op de MVO Wereldwijd week besloten hun deelname op de EU conferentie met een gezamenlijke statement waarin zij de EU lidstaten oproepen verantwoordelijkheid te nemen voor de MVO agenda. Zie persbericht!


De MVO Wereldwijd Week is georganiseerd door: NiZA, Red Puentes,
Landelijke India Werkgroep, Novib, Koffiecoalitie en FNV. Zie voor meer informatie: www.mvo-platform.nl.