Media
  Beleid
  Aandachtsgebieden
  Partners
  Jongeren
  Staf
                            
 
  WSIS
  Manyarara prijs
 
  MediaNews
  Publicaties
 
 
MediaNews

MediaNews is de engelstalige kwartaal nieuwsbrief van het NiZA media programma.

De nieuwsbrief wil geïnteresseerden informeren over ontwikkelingen op het gebied van media en informatievoorziening in en over zuidelijk Afrika.

MediaNews focust op activiteiten die door het NiZA media programma en door onze partners uit het maatschappelijk middenveld in zuidelijk Afrika uitgevoerd en ondersteund worden.

Ook brengen we in elk nummer minimaal één artikel over ontwikkelingen in de zuidelijk Afrikaanse mediasector, die relevant zijn voor de rol die de media speelt in het bouwen aan meer open en democratische samenleving.
Een samenleving waar alle burgers, mannen èn vrouwen, rijk èn arm, van alle ethnische en raciale achtergronden, toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappelijke processen.

U kunt zich gratis abonneren op MediaNews via medianews@niza.nl
Op de Engelstalige site kunt u het laatste nummer van MediaNews downloaden