Media
  Beleid
  Aandachtsgebieden
  Partners
  Jongeren
  Staf
                            
 
  WSIS
  Manyarara prijs
 
  MediaNews
  Publicaties
 
 
Aandachtsgebieden

Programma Media en vrijheid van meningsuiting

Alle partners van NiZA’s mediaprogramma werken op verschillende niveaus aan het verbeteren van de media in zuidelijk Afrika. Het versterken van democratische processen staat daarbij centraal.

Samen met haar partners richt NiZA zich in zuidelijk Afrika op schrijvende pers, radio, audiovisuele en nieuwe media. Het mediaprogramma biedt hulp bij het versterken van de capaciteit van organisaties door middel van trainingen, uitwisseling van expertise, lobby, onderzoek, het beschikbaar stellen van faciliteiten. Ook bevordert NiZA de uitwisseling van kennis en contacten tussen partnerorganisaties en tussen media en maatschappelijke organisaties in de regio.

Het mediaprogramma kent vier aandachtsgebieden:Binnen deze aandachtsgebieden besteed NiZA veel aandacht aan ICT, gender, HIV/Aids en de bestrijding van armoede en economische ongelijkheid.

Het Mediaprogramma werkt nauw samen met de andere programma’s en afdelingen binnen NiZA. Programma’s zoals Economie, Mensenrechten, maar ook de afdeling Communicatie betrekken elkaar wederzijds bij projecten en activiteiten. Ook verbinden zij de activiteiten in het Zuiden met die in het Noorden en vice versa.
media | beleid | aandachtsgebieden | partners | jongeren | staf |